Hoe het begon

Al heel lang bestond het idee om met paarden de Afsluitdijk over te gaan.

Misschien was de echte  aanleiding het paarden drama en de daaropvolgende grote redding van meer dan 200 paarden op het eilandje in het Wad in 2006.
Beelden van deze redding gingen de hele wereld over.
De verschillende youtube clips zijn bij elkaar miljoenen keren bekeken.
Hier lieten de dijken het afweten, en werd het risico van het wonen en werken in de lage landen onderstreept. Het belang van goede dijkbewaking was duidelijk zichtbaar.
De redding zelf was een kippenvel moment.
Het is dit drama dat verhalen van “de Stormruiter” en “de Thústocht” onlosmakelijk aan elkaar verbindt.
Vol vertrouwen zullen meer dan 100 Friese paarden trots en zelfverzekerd over de Afsluitdijk rijden.

De Afsluitdijk lag voor de hand; imposante kudde op imposante dijk.

Tijdens een internet zoektocht naar grootste buitenrit ooit kwam de Mega strandrit voor Friese paarden naar voren die in 2010 en 2013 gereden was op het strand van Callantsoog.
Het was dus mogelijk…met Friese paarden.

 

Bij de CHIO van Rotterdam opperde ik het idee aan de juiste persoon.

Zij bracht me in contact met Dhr. Wiersinga, voormalig voorzitter van het KFPS.
Hij is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de stoet tijdens Prinsjesdag.
Met zijn gedegen politie achtergrond kon hij ook uitstekend logistiek advies geven voor wat betreft de verkeersveiligheid.

Voorzichtig opperde ik het idee in de heilige veronderstelling voor gek verklaard te worden. Het mooist zou natuurlijk zijn om op de kruin van de dijk te rijden met aan de ene kant de Waddenzee en aan de andere kant het IJsselmeer.

Echter was hij meteen enthousiast.
Problemen waren er om opgelost te worden en deze tocht zou prachtig zijn.
De gouden tip was om wel het juiste moment te kiezen in verband met de benodigde sponsoren.

2016 viel af omdat die zomer zowel het WK voetbal als de Olympische spelen plaats vonden.
2017 bestaat de Afsluitdijk 85 jaar, maar is dat reden genoeg….?

Echter in het najaar van 2016 nam het KFPS contact op of er nog aan de Thústocht gewerkt werd.

In het kader van Leeuwarden Culturele hoofdstad 2018 en ter promotie van “de Stormruiter” zou het fantastisch zijn als de tocht met 2018(!) paarden gereden kon worden.
Met zoveel paarden moet er groepsgewijs gestart worden, zoals bij de 11 steden tocht gebeurd.
De planning zou hierop aangepast moeten worden.
In 2016 kon ik als vrijwilliger in de keuken van de organisatie van de Mega strandrit kijken.
Rond de 420 paarden reden mee.
Dit gaf een uitstekend beeld van de grootte van de opzet van dergelijk evenement.

Prachtig wat een evenement. Ruiters uit heel Europa kwamen mee te rijden en zelfs een enkeling uit Canada en de Verenigde Staten.

Het idee was nog steeds om boven OP de dijk te rijden.
Hier is het erg smal en de paarden zouden allen stapvoets, achter elkaar, single file, moeten rijden.
Een stoet van 2000 paarden is dan al gauw 10 kilometer lang.
Alleen zeer ervaren ruiters en niet al te jonge paarden zouden hieraan mee kunnen doen.
Van de organisatie van de Mega strandrit werd duidelijk dat dit heel belangrijk is.
Als iemand er op het strand 5x af valt is dat vervelend genoeg voor de overige ruiters maar er is ruimte om uit te wijken.


Op de Afsluitdijk, die als groene evenwichtsbalk Noord Holland en Friesland verbindt, is die ruimte er niet.
Hoe stel je vast of een combinatie geschikt is? Proef tochten? Ruiterbewijs? Bepaald dressuur niveau? Wat is logistiek haalbaar? Concessies moesten worden gedaan.

De grootste hindernis was
toestemming van Rijkswaterstaat.
Omdat de graslaag over de dijk zelf een verbindende functie heeft kan er NIET boven op de dijk gereden worden. Bij beschadiging van deze laag zou de aarde bij een regenbui eenvoudig van de dijk af kunnen spoelen.

Het fietspad bleef over. Afblazen of doorgaan? Het was inmiddels Oktober 2017.
Zoals gezegd is Rijkswaterstaat hard bezig om de Afsluitdijk op de toeristische kaart te zetten en de Thústocht kan daar een perfecte bijdrage aan leveren.

In het late voorjaar van 2018 was er eindelijk een doorbraak: Rijkswaterstaat stond positief tegenover dit initiatief. Het was bij de betreffende Staatsecretaris en Minister ter kennisgeving voorgelegd en hun reactie was ook positief.
Echter was er geen tijd meer om DE tocht en een compleet evenement voor de premiere van de Stormruiter in september 2018 te organiseren.

Op dit moment wordt samen met Rijkswaterstaat gekeken wanneer de Thústocht wel gereden zou kunnen worden. Dit maal ter promotie van het paard van Fryslân.
Er zijn al diverse werkzaamheden aan de dijk gepland in het kader van de Nieuwe Afsluitdijk voor 2019.
Maar….

De wil is er,
en waar een wil is, is een ruiterpad!